Aqui podreu veure una selecció de les fotografies del 8th European Mami's Hockey Festival separades per dies.


Primer dia (27/05/2022)


Segon dia (28/05/2022)


Tercer dia (29/05/2022)


Aquí podréis ver una selección de las fotografías del 8th European Mami's Hockey Festival separadas por días.


Primer dia (27/05/2022)


Segon dia (28/05/2022)


Tercer dia (29/05/2022)


Here you will have a selection of photos from the 8th European Mami's Hockey Festival per days.


First day (27/05/2022)


Second day (28/05/2022)


Third day (29/05/2022)